Welkom; fijn dat u de website van de stichting Tuin van Vrede bezoekt.
Doelstelling
De stichting Tuin van Vrede heeft haar zetel in hartje Kerkrade, en heeft ten doel het beheren en exploiteren van een in het centrum van Kerkrade in te richten "open klooster", zijnde een ontmoetingsplaats voor mensen die op zoek zijn naar stilte, vrede en de zin van het leven en/of willen deelnemen aan een permanente constructieve dialoog over levensvragen en elkaar daartoe willen ontmoeten.
Om haar doel te bereiken maakt de stichting onder meer gebruik van het "Levend Vredesmonument", zijnde een eenvoudig kloostergebouw met kapel (Vredeskapel), gelegen aan het adres Hoofdstraat 20 te Kerkrade. Hier is ook het secretariaat van de stichting gevestigd.
Vanuit deze locatie organiseert onze stichting diverse activiteiten.
Stacks Image 11
Het Levend Vredesmonument
Het "Levend Vredesmonument" in Kerkrade is uniek in de wereld. Het is opgericht in 1946. Hier bevinden zich ook de gedenktekens "Koningin van de Vrede" en het bevrijdingsmonument.
Al bijna 75 jaar bidt hier een grote groep mensen aanhoudend voor vrede: het altijddurende gebed. Dit uit dankbaarheid voor de bevrijding van Kerkrade in 1945.
Het Levend Vredesmonument was de eerste brug naar vrede. In 2018 ontstond een nieuw initiatief om het Vredesmonument extra kracht te geven. Daarvoor bouwt onze stichting naast de oude brug een nieuwe brug. Naast de bestaande activiteiten in de Vredeskapel, de uitstalling van het Allerheiligste, de aanbidding, de Vespers en de Eucharistie, biedt de Stichting Tuin van Vrede voortaan een breed programma aan vredesactiviteiten voor jong en oud.
Sinds de oprichting in 1946 heeft het Levend Vredesmonument een aantal hoeders gekend, en wel in de zusters Clarissen (1946-1957), de Witte Zusters (1957-2002) en thans de paters Sacramentijnen (2002-heden), daarin bijgestaan door de stichting Stichting 'Koningin van de Vrede'.
De paters Sacramentijnen zullen hun taak evenwel in het voorjaar van 2019 neerleggen, waarna deze taak zal worden waargenomen c.q. overgenomen door de Stichting Tuin van Vrede.