Missie en Visie
Missie
De Tuin van Vrede biedt binnen een 'open klooster', en de daaraan verbonden Vredeskapel, een oase van liefdevolle aandacht, een bron van levend water. Deze missie vindt de oorsprong in de regel: “Leid een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus” (Ef 5.2). Met deze missie sluiten we aan bij de beginselen van het Monastieke leven in de lijn van de
Fraternité Monastique de Jerusalem.
Visie
Oase van liefde
De Tuin van Vrede is een 'open klooster' in het centrum van Kerkrade en de Euregio, waar mensen die op zoek zijn naar stilte, vrede en de zin van het leven, elkaar ontmoeten. Een gemeenschap waar jong en oud op een waardige manier met elkaar wil omgaan. Een gemeenschap waar erkenning van eigenheid, barmhartigheid en liefdevolle aandacht voor de medemensen, alsmede eenheid in verscheidenheid wordt gepraktiseerd. In de Tuin van Vrede en in de Vredeskapel zijn beleving van de eucharistie, stilte en contemplatie, bezinning, aanbidding, barmhartigheid, waarachtigheid en vrede centrale waarden. De Tuin van Vrede wil een oase van liefdevol aanwezig zijn, vreugde en vrede als samenlevingsvorm realiseren.
Een 'open klooster'
De Tuin van Vrede ligt in het drukke centrum van Kerkrade. De deuren staan open voor eenieder die op zoek is naar bezinning. Het 'open klooster' biedt een laagdrempelige gastvrije ontmoetingsplaats voor mensen die stilte zoeken en even tot rust willen komen, zich eenzaam of verdwaald voelen, informatie zoeken over de Vredeskapel of gewoon gezellig een kopje koffie willen drinken aan de stamtafel. Bezoekers, jong en oud zijn welkom en we treden graag in een open en constructief dialoog over levensvragen. De kloostergemeenschap ondersteunt de activiteiten van het Levend Vredesmonument en organiseert ontmoetingen, studiebijeenkomsten, door muziek en voorgangers begeleide aanbidding, en activiteiten die aansluiten bij de beginselen van de stichting Stichting Koningin van Vrede en het programma van de Vredeskapel.